top of page

ปลูกผมกับหมอทัน เทคนิค Micro unit DHI เพิ่มประสิทธิภาพการงอกของเส้นผม 95%

 

เริ่มต้น 1500 กราฟ ราคา 59000 บาท

 

สามารถปรึกษาหมอทันประเมินจำนวนกราฟเบื้องต้นก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ปลูกผมถาวร Hair transplant

฿59,000.00ราคา
    bottom of page