top of page

"ยกหน้าตึงก่อนสงกรานต์" ไม่ต้องพักฟื้นนานพร้อมออกงานได้เล้ย

Oligio เทคโนโลยียกกระชับ ที่เหมาะกับผิวชาวเอเชียที่สุดเวลานี้

โปรโมชั่น

200 shot ราคา 17,900 (เฉลี่ย 89.5 บาท/shot)

300 shot ราคา 19,900 (เฉลี่ย 63.3 บาท/shot)

400 shot ราคา 25,000 (เฉลี่ย 62.2 บาท/shot)

600 shot ราคา 35,000 (เฉลี่ย 58.3 บาท/shot)

ปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง เห็นผลทันทีหลังทำ เจ็บน้อย ใช้เวลาน้อย เหมาะกับผิวชาวเอเชียที่สุด

"ยกหน้าตึงก่อนสงกรานต์"

฿17,900.00ราคา
    bottom of page