top of page

โบท็อกซ์หน้าเรียว

ฉีด บริเวณกรอบหน้าตั้งคางไปถึงกราม เพื่อให้บริเวณกรอบหน้าชัด

  • 1 ชั่วโม
  • ฟรี
  • ถนน เทศบาล 4

คำบรรยายบริการ

การฉีดโบท็อกนี้เป็นการฉีดโบท็อกซ์เข้าไปที่ชั้นกล้ามเนื้อทั่วบริเวณกรอบหน้าทั้ง 2ข้าง และให้ผลหน้าเรียวเป็น V-Line อย่างชัดเจน


ข้อมูลการติดต่อ

  • Hora Clinic Saraburi, ถนน เทศบาล 4 เมือง สระบุรี ประเทศไทย

    063-369-5144

    pisit_3s@hotmail.com


bottom of page